ข้อกำหนดการใช้งาน

Adnow.com เป็น บริษัท ตัวแทนโฆษณาที่นำเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการโต้ตอบระหว่างผู้ดูแลเว็บและผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ Adnow.com (เว็บไซต์)

การใช้เว็บไซต์ Adnow.com อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เงื่อนไข" หรือ "ข้อกำหนด") ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับการทดลองใช้บริการใด ๆ เมื่อใช้บริการที่คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดงดเว้นจากการใช้บริการนี้

ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ดูแลเว็บและ / หรือผู้ลงโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

Adnow.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์เงื่อนไขการใช้งานที่ได้รับการปรับปรุงไว้บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากับผู้ลงโฆษณาและ / หรือเว็บมาสเตอร์ทางอีเมลหรืออื่น ๆ

มันคือความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบเว็บไซต์ Adnow.com เป็นประจำเพื่อดูข้อมูลอัปเดตในข้อกำหนดในการให้บริการ ถือว่าผู้ใช้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยค่าเริ่มต้นในขณะ ที่ยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์

การสร้างและการใช้บัญชี

เมื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อสร้างบัญชีคุณรับทราบและยืนยันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรืออยู่ภายใต้เขตอำนาจของประเทศที่คุณพำนักอยู่อายุของคุณช่วยให้คุณสามารถใช้บริการ และคุณมีความสามารถ และเห็นด้วยอย่างเต็มที่ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ถ้าคุณแสดงความสนใจของนิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่คุณสร้างบัญชีคุณขอรับรองว่า คุณเป็นตัวแทนทางกฎหมายของนิติบุคคลนี้

เจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้บัญชีและต้องปฏิบัติตามกฎทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์นี้ตลอดจนข้อตกลงการใช้งานอื่น ๆ ที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์

ในขั้นตอนการลงทะเบียนคุณจะต้องระบุที่อยู่อีเมล และสร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบและระบุรายละเอียดการติดต่อ และข้อมูลการเรียกเก็บเงินสำหรับการชำระเงิน คุณรับทราบว่าสำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนคุณใช้ที่อยู่อีเมลส่วนบุคคลของคุณ และไม่มีบุคคลที่สามเข้าถึงอีเมล และบัญชีของคุณ Adnow.com อาจปฏิเสธการใช้ชื่อบัญชีหรือที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจงในระหว่างการลงทะเบียนโดยไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ คุณต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เพียงผู้เดียวและยินยอมที่จะเก็บรหัสผ่าน และข้อมูลบัญชีของคุณไว้เป็นความลับ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้จะเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และ Adnow.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Adnow.com ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการโจรกรรมหรือการเปิดเผยรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้คุณรับทราบ และยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในบัญชีของคุณ

Adnow.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติหรือระงับการเข้าถึงบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา เหตุผลที่รวมถึงการละเมิดข้อตกลงใด ๆ ของคุณรวมทั้งข้อกำหนดในการชำระเงินและหากเราไม่สามารถยืนยันข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้แก่ Adnow.com และหากเราถือว่าการกระทำของคุณผิดกฎหมายหลอกลวง ไม่เหมาะสมหรืออาจทำให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายหรือความเสียหายอื่น ๆ ต่อ Adnow.com หรือบุคคลที่สาม

สถิติ

สำหรับระยะเวลาหนึ่งเดือนผู้ถือบัญชีสามารถดูรายงานเชิงโต้ตอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการรายงานของ Adnow.com ในทุกกรณีเราจะนำวิธีการและวิธีปฏิบัติที่ใช้ทั่วไปมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวัดการเข้าชม

ข้อตกลงนี้และความสัมพันธ์ระหว่าง Adnow.com กับผู้ลงโฆษณาและ / หรือเว็บมาสเตอร์ที่ตามมาจะตีความตามกฎหมายของอังกฤษสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ

ใบอนุญาตการใช้งานที่ จำกัด:

Adnow.com มอบสิทธิ์การใช้งานที่ จำกัด ซึ่งไม่สามารถโอนให้ได้เพื่อให้สามารถใช้งานกิจกรรมการโฆษณาได้ แต่ไม่อนุญาตให้คุณทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่น ๆ หรือใช้เว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้

ใบอนุญาตของคุณถูกต้องจนกว่าจะสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์ ใบอนุญาตนี้จะสิ้นสุดลงหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์ นอกจากนี้ Adnow.com จะไม่มีภาระหน้าที่ในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยุติดังกล่าว

Adnow.com ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์มีสิทธิอื่นนอกเหนือจากข้างต้น

กฎและข้อ จำกัด :

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และบัญชีของคุณ, คุณยินยอมที่จะ:

 

•ยกเว้น Adnow.com จากความรับผิดสำหรับข้อผิดพลาดในการรายงานข้อมูลสถิติ (คุณรับทราบและยอมรับว่าสถิติจะต้องได้รับการตรวจสอบเฉพาะเพื่อเหตุผลที่มีข้อผิดพลาดในการจัดการการคลิกหลอกลวงเป็นต้น) ตามกฎแล้วสถิติจะได้รับการอัปเดตหลายครั้งต่อวัน สถิติสร้าง Adnow.com ของฉัน ถือว่าเป็นความจริงเท่านั้น

แจ้งให้เราทราบต่ออีเมลหากคุณต้องการปิดบัญชีของคุณอย่างถาวร

ยอมรับเงื่อนไขการชำระเงิน paynow และอื่น ๆ ของ Adnow.com ที่ระบุไว้ใน เว็บไซต์หรือส่งถึงคุณทางอีเมล

เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และบัญชีของคุณคุณตกลง:

•เพื่อไม่ให้ละเมิดกฎ ไม่ จำกัด เฉพาะนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อตกลงหรือข้อบังคับอื่นใดที่โพสต์ไว้ใน Adnow.com

 

•ห้ามละเมิดกฎหมายใด ๆ การตัดสินใจหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการโฆษณา, การให้บริการทางการเงินการคุ้มครองผู้บริโภคการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมข้อห้ามการเลือกปฏิบัติการแบ่งแยกเชื้อชาติลัทธิชาตินิยม

ไม่ให้หรือแจกจ่ายสินค้าปลอมบริการแผนงานและการดำเนินการ (ตัวอย่างเช่นโครงการเงินด่วน) ตัวอักษรแผนปิรามิดและไม่เข้าร่วมในกิจกรรมฉ้อฉลที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ

•ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และสิทธิในการประชาสัมพันธ์หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลใด ๆ

•เพื่อไม่ละเมิดความลับและไม่เปิดเผยภาระหน้าที่ที่คุณมีต่อคู่สัญญาอื่น ๆ

ลบข้อมูลโฆษณาใด ๆ หากมี:

•หมิ่นประมาทหมิ่นประมาทลามกอนาจารข่มขู่และปลุกระดมความรุนแรง

อัปยศหรือลดทอนคนหรือกลุ่มคนในเรื่องศาสนาเพศ รสนิยมทางเพศเชื้อชาติชาติพันธุ์อายุหรือความทุพพลภาพ

•มีข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด

คุณต้องห้าม:

หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์หรือเจ้าของบัญชีรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดเว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้และเจ้าของบัญชีเหล่านี้ < p>

•เสนอหรือแจกจ่ายรูปแบบใด ๆ ของบริการทางเพศรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเนื้อหาลามกอนาจารใด ๆ s และบริการใด ๆ วัสดุและบริการที่ต้องใช้อายุและอื่น ๆ

•เพิ่มจำนวนคลิกที่ปลอมหรือใช้วิธีหลอกลวงด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติในการใช้การคลิก (เช่น

•หากต้องการเปิดบัญชีใหม่ใน Adnow.com ถ้าการป้องกันของคุณก่อนหน้านี้ถูกบล็อกในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดนี้ •หากต้องการปลอมแปลงส่วนหัวหรือใช้ตัวระบุเพื่อปลอมแปลงเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์;

•หากต้องการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแปลสร้างงานลอกเลียนแบบแยกส่วนถอดแยกหรืออื่น ๆ พยายามสืบหาซอร์สโค้ดจากเว็บไซต์ซอฟท์แวร์หรือเทคโนโลยีหรือพยายามสร้างสินค้าทดแทนหรือบริการผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ที่คล้ายคลึงกันโดยการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

ในการใช้ไวรัสม้าโทรจันเวิร์มหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายขัดขวางแอบซ่อนหรือยับยั้งระบบข้อมูลหรือข้อมูลใด ๆ หรือใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือขั้นตอนใด ๆ ที่ขัดขวางการทำงานตามปกติของเว็บไซต์ < p>

ลิขสิทธิ์

เนื้อหากราฟิกการออกแบบคอม pilation และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ Adnow.com ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา)ห้ามทำซ้ำคัดลอกทำซ้ำใช้หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์โดยเด็ดขาด

เนื้อหาโฆษณา

คุณเป็นผู้ลงโฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เนื้อหาของโฆษณาที่คุณกำลังส่งเพื่อแสดง Adnow.com ไม่ตรวจสอบเนื้อหาและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องความสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Adnow.com จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นหรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาใด ๆ คุณยอมรับว่าคุณต้องประเมินและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุโฆษณาของคุณ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงก์หรือนำคุณไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ("เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม") เราไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้และคุณสมบัติของเว็บไซต์เหล่านี้และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ คุณใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้โดยเด็ดขาดหากคุณมีความเสี่ยง

ความสูญเสีย

คุณตกลงที่จะชดเชย Adnow.com สำหรับความเสียหายทั้งหมดในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจาก (ก) การใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด (ข) การดำเนินการที่ไม่เหมาะสมของโปรแกรม (c) การฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

นโยบายการชำระเงิน

ผู้ใช้ต้องระบุชื่อจริงและนามสกุลเมื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ใช้ขอถอนเงินผ่านบัตรเครดิต / เดบิตชื่อและนามสกุลที่ระบุในบัญชีส่วนบุคคลของคุณจะตรงกับชื่อและนามสกุลในบัตรเครดิต / เดบิต หากมีความแตกต่างระหว่างชื่อที่ระบุธุรกรรมการถอนเงินจะถูกปฏิเสธ บริษัท ไม่ชำระเงินให้กับบุคคลที่สาม

การชำระเงินดำเนินการกับผู้เผยแพร่โฆษณา (เว็บมาสเตอร์) สัปดาห์ละครั้งโดย Adnow ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารบัตรธนาคาร เงื่อนไขการชำระเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพิจารณาจาก Adnow จำนวนเงินที่ต้องชำระขั้นต่ำ: 20 USD หากยอดเงินน้อย Adnow จะเพิ่มจำนวนเงินในการชำระเงินครั้งถัดไป การชำระเงินทำเป็น USD / EUR Adnow ไม่รับผิดชอบใด ๆ และไม่ได้เป็นตัวแทนหรือการค้ำประกันใด ๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานและการชำระเงินตามระบบธนาคารพาณิชย์ที่ทันเวลาและเหมาะสม ผู้ดูแลเว็บมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหารายละเอียดการชำระเงินที่ถูกต้องหากรายละเอียดไม่ถูกต้องหรือหาก Webmaster เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน Webmaster เป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งทางอีเมลภายใน 3 วันก่อนถึงกำหนดชำระเงิน Webmaster จะมีค่าธรรมเนียมการชำระค่าคอมมิชชั่นของธนาคารหากจำเป็น (และอาจระงับการชำระเงิน) ในส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชีของคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุใดรวมถึงหาก Adnow มีข้อสงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนี้ Adnow ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดจำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้เรารวมถึงการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนี้ Adnow ไม่รับผิดชอบต่อการจ่ายภาษีใด ๆ ที่ชำระให้กับคุณและคุณรับทราบและยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบที่สมบูรณ์และรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวของคุณในการจ่ายภาษีทั้งหมดในประเทศที่พำนักของคุณที่บังคับใช้กับคุณอันเป็นผลมาจากการเข้าร่วม Adnow Advertising เครือข่าย ในบางกรณีเรา Adnow ระงับการชำระเงินทั้งหมดจนกว่าจะถึงเวลาที่เราได้รับเอกสารภาษีที่จำเป็นจากคุณ

Adnow มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณสถิติและการชำระเงินโดยรวม แต่เพียงอย่างเดียว การกระทำและรายได้ที่เกิดขึ้นในหรือผ่านทาง Webmaster Website ตามความเหมาะสม

นโยบายการคืนเงิน

การคืนเงินสามารถทำได้เฉพาะเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีเหตุผลสำหรับคุณเท่านั้น คืนเงินให้กับ refund@adnow.com ในกรณีต่อไปนี้:

ไม่สามารถเริ่มแคมเปญโฆษณาได้เนื่องจากเหตุผลต่างๆรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการไม่ปฏิบัติตามเนื้อหาการโฆษณาตามข้อกำหนดของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันคุณภาพและ / หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถยอมรับได้ ของโฆษณาด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่ถือว่าเหมาะสมกับการบริหารของ Adnow

•ผู้ลงโฆษณาอาจขอให้หยุดแคมเปญ ในกรณีดังกล่าวผู้ลงโฆษณาต้องขอให้โฆษณาทั้งหมดถูกล็อคก่อนแคมเปญจะหยุดทำงานและส่งคำขอไปที่ refund@adnow.com

การคืนเงินจะดำเนินการเป็นจำนวนเงินไม่ได้ใช้ จำนวนเงินต้องคำนวณตามระบบรายงานของ Adnow

คำขอเงินคืนจะถือว่าถูกต้องเฉพาะเมื่อได้รับการส่งจากอีเมลที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนบัญชีผู้ลงโฆษณา

การคืนเงินคือ ไม่เป็นที่ยอมรับในกรณีที่ผู้โฆษณาละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนโยบายส่วนบุคคลหรือข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คู่สัญญาตกลงกันไว้

คำปฏิเสธ

Adnow.com ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของเว็บไซต์ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ กิจกรรมการบำรุงรักษาเว็บไซต์อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของเว็บมาสเตอร์ในทุกสถานการณ์ Adnow.com อาจบล็อกผู้ดูแลเว็บได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ และระงับการชำระเงินในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งโดยการกระทำล่าสุดที่ละเมิดกฎของเว็บไซต์และแคมเปญโฆษณา Adnow.com สามารถบล็อกผู้ลงโฆษณาได้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามโดยเนื้อหาของเนื้อหาการโฆษณาซึ่งจะเป็นที่รู้จักของเว็บไซต์ตลอดจนในกรณีที่การชำระเงินล่าช้า

สถิติเกี่ยวกับกิจกรรมการโฆษณาที่ดำเนินการบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเท่านั้น

เหตุสุดวิสัย

ไม่มีภาคีใดจะต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากความล้มเหลวหรือความล่าช้าใน การปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงนี้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ได้แก่ ไฟไหม้พายุเฮอริเคนสงครามการกระทำของรัฐบาลการนัดหยุดงานนัดหยุดงานการเกิดแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติหรือเหตุผลอื่นใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมที่สมเหตุสมผล Party.

Adnow.com อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีที่โพสต์บนเว็บไซต์